Môn toán

Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 2

Đề bài

Trên hành tinh của chúng ta, đại dương nào lớn nhất ?

Em hãy điền các số thích hợp vào chỗ chấm để có đẳng thức đúng. Sau đó, viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô ở hàng dưới cùng, em sẽ trả lời được các câu hỏi nêu trên.

B. \(\displaystyle{7 \over 4} = {{…} \over {28}}\)                      I. \(\displaystyle{6 \over {13}} = {{…} \over { – 26}}\)

N. \(\displaystyle{{ – 5} \over {13}} = {{…} \over {39}}\)                  T. \(\displaystyle{7 \over {21}} = {{28} \over {…}}\)

U. \(\displaystyle{4 \over {11}} = {{20} \over {…}}\)                   O. \(\displaystyle{\rm{}}{5 \over {25}} = {{15} \over {…}}\)

H. \(\displaystyle{1 \over 5} = {{…} \over {55}}\)                      A. \(\displaystyle{5 \over 8} = {{…} \over {40}}\)

G. \(\displaystyle{{ – 3} \over {17}} = {{ – 15} \over {…}}\)                D. \(\displaystyle{\rm{}}{4 \over {16}} = {{20} \over {…}}\)

b3 cau 21 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng tính chất cơ bản của phân số để điền các số vào chỗ chấm.

Sau đó điền chữ tương ứng vào ô vuông. 

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 21 trang 8 SBT toán 6 tập 2

B. \(\displaystyle{7 \over 4} = {{} 16\over {28}}.\) Vậy chữ B tương ứng với số \(16.\)

I. \(\displaystyle{6 \over {13}} = {{} -12\over { – 26}}\). Vậy chữ I tương ứng với số \(-12.\)

N. \(\displaystyle{{ – 5} \over {13}} = {{} -15\over {39}}\). Vậy chữ N tương ứng với số \(-15 .\)

T. \(\displaystyle{7 \over {21}} = {{28} \over 84{}}\). Vậy chữ T tương ứng với số \(84.\)

U. \(\displaystyle{4 \over {11}} = {{20} \over 55{}}\). Vậy chữ U tương ứng với số \(55 .\)

O. \(\displaystyle{\rm{}}{5 \over {25}} = {{15} \over 75{}}\). Vậy chữ O tương ứng với số \(75.\)

H. \(\displaystyle{1 \over 5} = {{} 11\over {55}}\). Vậy chữ H tương ứng với số \(11.\)

A. \(\displaystyle{5 \over 8} = {{} 25\over {40}}\). Vậy chữ A tương ứng với số \(25.\)

G. \(\displaystyle{{ – 3} \over {17}} = {{ – 15} \over 85{}}\). Vậy chữ G tương ứng với số \(85.\)

D. \(\displaystyle{\rm{}}{4 \over {16}} = {{20} \over 80{}}\). Vậy chữ D tương ứng với số \(80.\)

b3 cau 21b Trường THPT Thu Xà

Đại dương lớn nhất hành tinh chúng ta là Thái Bình Dương.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button