Tự nhiên và Xã hội

Bài 21 Cơ quan hô hấp trang 62, 63, 64 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1

Quan sát hình và giải các ô chữ sau.

N5zVEybpgDzWtawh2ZR8ZkHdqpl6PNf5MAs3eyMNkLmGxRV93epPS62ZIAo1f fqRKV0MiLr6x0ApkJ03 8hkh3CTh Ve r1QMy Ww8wUKefEoi6iwL6Ym53nQDIebL6rIRk9i3M Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 62 hinh 1 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Nối các ô chữ ở cột A và cột B sao cho phù hợp.

82rlbU7oDjHBc599fKMY3ZF2cyek3kvzKasImXEuhzwp5IWLB TAfYgEiH2kIytKk pvzNQbn2RtQC8b7wUTgO6D UoUG5gz6nWDnD4KHWV7wJa12kgOhSJL4V6OHYAHsOB4sGJP Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 63 hinh 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ (…)

c3bvED6KOFHl4vLYOOXymHbuMlRvJr9CmY0ggykumh2eQV3i5zC3a 2Nz0SP3y7pXFhxJNQC8DCkyiTsRo1doXrk14KzCqt2TYbeZfIk0BlrX13xSBbf0hpVIIZ0cMdBCK cZIl Trường THPT Thu Xà

Nhờ hoạt động thở của cơ quan ……………………………. mà con người có thể sống được. Khí …………………. được đưa vào cơ thể khi ………….., khí ……………….. được thải ra khỏi cơ thể khi …………….


Lời giải chi tiết:

Nhờ hoạt động thở của cơ quan hô hấp mà con người có thể sống được. Khí ô-xi được đưa vào cơ thể khi hít vào, khí các-bô-níc được thải ra khỏi cơ thể khi thở ra.

Câu 4

Đoán xem bạn nữ trong hình sẽ nói gì? Viết ra dự đoán của em vào chỗ (…).

jQ nvrE3A gR7Dy6 MEBOVTFSABWNiSqsNCtpgzEkeX8yQQYKamK027f1D0l0ndhT7KEL4AMtHflHiWPDvXlHhsByjT a40hBdbpX0EPKckjfjHLvjChftvyM6bXKXSM2vU3kOGR Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 63 hinh 4 Trường THPT Thu Xà

Câu 5

Nối các chấm để tạo thành một bức hình hoàn chỉnh. Vẽ đường đi của không khí ở cơ quan hô hấp có trong bức hình.

v0H05wv7sqNRb2Owu1mv2 Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

Em hãy nối các chấm để cùng hòa thiện bức hình nhé!

screenshot 20211216 111534 chrome 1 Trường THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button