Hóa học

Bài 21.4 trang 28 SBT hóa học 8

Đề bài

Một hợp chất khí có thành phần phần trăm theo khối lượng là 82,35% N và 17,65% H. Em hãy cho biết:

a) Công thức hoá học của hợp chất. Biết hợp chất này có tỉ khối đối với khí hiđro là 8,5.

b) Số mol nguyên tử của các nguyên tố có trong 0,5 mol hợp chất.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

a) +) Dựa vào công thức tỉ khối => Khối lượng mol của hợp chất.

+) Tính khối lượng mol từ đó suy ra số mol của N và H trong hợp chất.

+) Xét tỉ lệ mol nguyên tử N và H => Công thức hóa học của hợp chất.

b) Số mol nguyên tử của nguyên tố trong hợp chất = số nguyên tử nguyên tố x số mol hợp chất.

Lời giải chi tiết

a) Khối lượng mol của hợp chất là : 8,5 x 2 = 17 (g/mol)

Khối lượng của nitơ trong 1 mol hợp chất là : \(\dfrac{{17 \times 82,35}}{{100}} \approx 14(g)\) ứng với số mol nguyên tử N là \(\dfrac{{14}}{{14}} = 1(mol)\)

Khối lượng của hidro có trong 1 mol hợp chất là : \(\dfrac{{17 \times 17,65}}{{100}} \approx 3(g)\) ứng với số mol nguyên tử H là\(\dfrac{3}{1} = 3(mol)\) . Như vậy trong 1 mol phân tử hợp chất có chứa 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H. Công thức hoá học của hợp chất là NH3 (có tên là amoniac).

b) Trong 0,5 mol NH3 có : 

1 nguyên tử N => số mol của N = 0,5 x 1 = 0,5 mol

3 nguyên tử H => số mol của H = 0,5 x 3 = 1,5 mol

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button