Hóa học

Bài 21.2 trang 28 SBT hóa học 8

Đề bài

Biết 4 g thuỷ ngân (Hg) kết hợp với clo tạo ra 5,42 g thuỷ ngân clorua. Em hãy cho biết công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua. Cho biết NTK của Hg = 200.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+) Tính số mol nguyên tử Hg tham gia phản ứng.

+) Tính số mol nguyên tử Cl kết hợp với Hg.

=> Công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua .

Lời giải chi tiết

Số mol nguyên tử Hg tham gia phản ứng : \(\dfrac{{4}}{{200}} = 0,02\,\,(mol)\)

Số gam clo tham gia phản ứng với Hg : 5,42 – 4 = 1,42 (g).

Số mol nguyên tử Cl kết hợp với Hg : \(\dfrac{{1,42}}{{35,5}} = 0,04\,\,(mol)\)

Như vậy : 0,02 mol nguyên tử Hg kết hợp với 0,04 mol nguyên tử Cl. Suy ra : 1 nguyên tử Hg kết hợp với 2 nguyên tử Cl. Công thức hoá học đơn giản của thuỷ ngân clorua là : HgCl2.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button