Hóa học

Bài 21.1 trang 28 SBT hóa học 8

Đề bài

Đốt cháy hoàn toàn 0,24 g magie (Mg) trong không khí, người ta thu được 0,40 g magie oxit. Em hãy tìm công thức hoá học đơn giản của magie oxit.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+) Tính số mol Mg tham gia phản ứng.

+) Khối lượng oxi tham gia phản ứng = khối lượng magie oxit – khối lượng magie.

=> Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg.

=> Công thức đơn giản nhất của magie oxit.

Lời giải chi tiết

Số mol nguyên tử Mg tham gia phản ứng :   \(\dfrac{{0,24}}{{24}} = 0,01\,\,(mol)\)

Số gam oxi tham gia phản ứng với Mg : 0,40 – 0,24 = 0,16 (g).

Số mol nguyên tử O kết hợp với Mg : \(\dfrac{{0,16}}{{16}} = 0,01\,\,(mol)\)

Như vậy: 0,01 moi nguyên tử Mg kết hợp với 0,01 mol nguyên tử O.

Suy ra: 1 nguyên tử Mg kết hợp với 1 nguyên tử O.

Công thức hoá học đơn giản của magie oxit là MgO.

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button