Môn toán

Bài 2 trang 9 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các phân số sau thành phân số thập phân: 

\( \dfrac{11}{2}\) ;         \( \dfrac{15}{4}\) ;        \( \dfrac{31}{5}\).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 9 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quy đồng các phân số sao cho mẫu số của các phân số mới là \(10; 100; 1000; …\)

Lời giải chi tiết

\( \dfrac{11}{2}=\dfrac{11 \times 5}{2 \times 5}=\dfrac{55}{10}\) ;                     \( \dfrac{15}{4}=\dfrac{15\times 25}{4 \times 25}=\dfrac{375}{100}\);

\( \dfrac{31}{5}=\dfrac{31\times 2}{5\times2}=\dfrac{62}{10}\) .

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 SGK toán 5: Tại đây

 THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button