Môn toán

Bài 2 trang 80 SGK Toán 5

Đề bài

Tìm \(x\):

a) \(x \times 100 = 1,643 + 7,357\)                  b) \(0,16 : x = 2 \,– 0,4\) 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Tính giá trị vế phải.

– Áp dụng các quy tắc để tìm \(x\) :

+) Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+) Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết

a) \(x \times 100 = 1,643 + 7,357\)        

    \(x \times 100 = 9\)                    

               \(x = 9 : 100 \)

               \(x = 0,09 \)

b) \(0,16 : x = 2 \,– 0,4\)

    \(0,16 :  x = 1,6\)

                \(x = 0,16 : 1,6\)

                \(x = 0,1\) 

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 80 SGK toán 5: Tại đây

  THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button