Môn toán

Bài 2 trang 79 (Luyện tập) SGK Toán 5

Đề bài

a) Tìm \(30\%\) của \(97\).

b) Một cửa hàng bỏ ra \(6 000 000\) đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi \(15\%\), tính số tiền lãi.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Muốn tìm \(a\%\) của \(B\) ta có thể lấy \(B\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(a\) hoặc lấy \(B\) nhân với \(a\) rồi chia cho \(100\).

Lời giải chi tiết

a)  \(30\%\) của \(97\) là:

               \(97  : 100 × 30 = 29,1\)

b)  Số tiền lãi là:

               \(6 000 000  : 100 × 15 = 900 000\) (đồng) 

                           Đáp số:  a) \(29,1;\)

                                         b) \(900 000\) đồng.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3 trang 79 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button