Môn toán

Bài 2 trang 73 SGK Toán 5

Đề bài

Tính:

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32 \)

b) \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

– Biểu thức có dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

– Biểu thức có chứa phép nhân, phép chia, phép cộng và phép trừ thì ta tính phép nhân, phép chia trước, phép

cộng và phép trừ sau.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 73 SGK Toán 5

a) \((128,4 – 73,2) : 2,4 – 18,32\)

    \(= 55,2 : 2,4 – 18,32\)

    \(= 23 – 18,32 \)

    \(= 4,68 \)

b)  \(8,64 : (1,46 + 3,34) + 6,32\)

    \(= 8,64 : 4,8 + 6,32 \)

    \(= 1,8 + 6,32\)

    \(= 8,12\)

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 73 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

           

             

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button