Môn toán

Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Đề bài

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a) \(\dfrac{8}{9}; \dfrac{5}{6};\dfrac{17}{18}\)                          b) \(\dfrac{1}{2}; \dfrac{3}{4};\dfrac{5}{8}\).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 7 (Ôn tập: So sánh hai phân số) SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Quy đồng mẫu số các phân số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng.

Lời giải chi tiết

a) Quy đồng mẫu số: Mẫu số chung = 18

 \(\dfrac{8}{9}=\dfrac{16}{18};\)                                 \(\dfrac{5}{6}=\dfrac{15}{18};\)

Giữ nguyên phân số \(\dfrac{17}{18}\)

Ta có: \(\dfrac{15}{18}< \dfrac{16}{18}< \dfrac{17}{18}\) hay \(\dfrac{5}{6}< \dfrac{8}{9}< \dfrac{17}{18}\).

Vậy các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:  \(\dfrac{5}{6}; \dfrac{8}{9}; \dfrac{17}{18}\).

b) Quy đồng mẫu số: Mẫu số chung = 8

 \(\dfrac{1}{2}= \dfrac{4}{8};\)                          \(\dfrac{3}{4}= \dfrac{6}{8};\)

Giữ nguyên \(\dfrac{5}{8}\).

Ta có: \(\dfrac{4}{8}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{6}{8}\) hay  \(\dfrac{1}{2}< \dfrac{5}{8}< \dfrac{3}{4}\)   

Vậy các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: \(\dfrac{1}{2};\dfrac{5}{8}; \dfrac{3}{4}\).

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2 trang 7 SGK toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button