Vật lý

Bài 2 trang 62 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Số bội giác của một kính lúp cho biết gì? Giữa số bội giác G và tiêu cự  f (đo bằng đơn vị cm) của một kính lúp có hệ thức thế nào?

Related Articles

Người ta thường ghi trên một kính lúp như thế nào để cho biết kính lúp có số bội giác là 5?

Trên một kính lúp thường có ghi hai con số: số bội giác và đường kính bề mặt của kính lúp. Ví dụ ở hình H28.14, kính lúp bên trái có số bội giác là 15 và đường kính bề mặt là 23 mm.

Kính lúp bên phải của hình H28.14 có số bội giác và đường kính bề mặt là bao nhiêu? Trong hai kính lúp, ta quan sát một vật nhỏ qua kính nào thì thấy ảnh lớn hơn?

Em hãy nhận xét, kính lúp có số bội giác càng lớn thì đường kính bề mặt càng lớn hay càng nhỏ?

bai 2 cd28 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

– Số bội giác của kính lúp cho biết ảnh trên màng lưới do mắt quan sát qua kính khi nhìn lâu không bị mỏi lớn gấp bao nhiêu lần so với ảnh trên màng lưới mà mắt nhận được khi quan sát trực tiếp vật đặt gần mắt.

– Công thức tính: \(G = {{25} \over f}\)

– Nếu thấu kính có độ bội giác là 5 thì trên kính lúp ghi 5X.

– Kính lúp bên phải ở hình này sẽ thấy ảnh lớn hơn.

– Vậy kính lúp có đường kính càng nhỏ thì độ bội giác càng lớn.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button