Vật lý

Bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10

Đề bài

Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 58 SGK Vật lí 10

Lời giải chi tiết

– Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy. Lực thay thế này gọi là hợp lực.

 b2 trang 58 sgk vat li 10 Trường THPT Thu Xà

– Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

\(\overrightarrow F  = \overrightarrow {{F_1}}  + \overrightarrow {{F_2}} \)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button