Lịch sử

Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Đề bài

Dựa vào SGK, em hãy chỉ những điểm chủ yếu trong tư tưởng của những nhà Triết học ánh sáng

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 5 tập bản đồ Lịch sử 8

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 3. Đấu tranh trên mặt trận tư tưởng

Lời giải chi tiết

Tư tưởng chung: Phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lý lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển; dọn đường cho cách mạng bùng nổ, định hướng cho một xã hội mới tương lai.

– Tư tưởng riêng của mỗi người:

+ Mông-te-xki-ơ: Tinh thần lập pháp: đòi quyền tự do, dân chủ cho con người.

+ Vôn-te: Những lá thư triết học: xóa bỏ nhà nước bảo thủ.

+ Rút-xô: Khế ước xã hội: Tự do là quyền tự nhiên của con người.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button