Môn toán

Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Đề bài

Viết các thương sau dưới dạng phân số:  \(3 : 5; \quad 75 : 100; \quad 9 : 17\).

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 4 SGK Toán 5

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Thương của phép chia số tự nhiên cho số tự nhiên (khác 0) có thể viết thành một phân số, tử số là số bị chia và mẫu số là số chia.

Lời giải chi tiết

\(3 : 5 = \dfrac {3}{5}\) ;       \(75 : 100 =\dfrac {75}{100}\);        \(9 : 17 = \dfrac {9}{17}\).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button