Hóa học

Bài 2 trang 39 SGK Hóa học 10 Nâng cao

Đề bài

Số nguyên tố trong chu kì 3 và chu kì 5 là:

A. 8 và 18                   B. 18 và 8                   

C. 8 và 8                      D. 18 và 18

Chọn đáp án đúng.

Lời giải chi tiết

– Số nguyên tố thuộc chu kì 3 gồm: Na(Z = 11) đến Ar (Z = 18).

 Có tất cả 8 nguyên tố.

– Số nguyên tố thuộc chu kì 5 gồm: Rb (Z = 37) đến Xe (Z = 54).

 Có tất cả 18 nguyên tố.

Chọn A.

loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button