Hóa học

Bài 2 trang 33 SGK Hóa học 9

Đề bài

Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một dung dịch muối: CuSO4, AgNO3, NaCl. Hãy dùng những dung dịch có sẵn trong phòng thí nghiệm để nhận biết chất đựng trong mỗi lọ. Viết các phương trình hóa học.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Gợi ý: Dùng dung dịch NaOH để nhận biết 

Lời giải chi tiết

Cách 1:

Cho dung dịch NaOH vào ba ống nghiệm chứa các muối trên

+ Chất trong ống nghiệm nào cho kết tủa màu xanh lam là CuSO4

+ Chất trong ống nghiệm cho kết tủa trắng sau chuyển thành màu đen là AgNO3

+ Chất trong ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là NaCl.

Phương trình phản ứng:

CuSO4 + 2NaOH ⟶ Cu(OH)2↓ + Na2SO4

2AgNO3 + 2NaOH ⟶ Ag2O↓ + 2NaNO+ H2O.

Cách 2:

Trích mẫu thử và đánh số thứ tự

– Dùng dung dịch NaCl có sẵn trong phòng thí nghiệm lần lượt cho vào từng mẫu thử trên:

+ Có kết tủa trắng xuất hiện đó là sản phẩm của AgNO3

NaCl + AgNO3 \( \to\) AgCl + NaNO3

+ Không có hiện tượng gì là CuSO4 và NaCl

– Dùng dung dịch NaOH có trong thí nghiệm, cho vào 2 mẫu còn lại

+ mẫu nào có kết tủa đó là sản phẩm của CuSO4

CuSO4 + 2NaOH \( \to\) Cu(OH)2 + Na2SO4

+ Còn lại là NaCl

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button