Lịch sử

Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6

Đề bài

Dựa vào nội dung bài học, em hãy đánh dấu x vào ô trống ứng với ý em cho là đúng

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 29 tập bản đồ Lịch sử 6

* Quân dân Âu Lạc đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu vào thời gian nào?

☐ Năm 214 TCN

☐ Năm 207 TCN

☐ Năm 179 TCN

* Sau thất bại trong cuộc tấn công xâm lược nước Âu Lạc, quân Triệu đã dùng thủ đoạn gì để chuẩn bị xâm lược nước ta lần nữa?

☐ Vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc

☐ Cho người ngầm sát hại An Dương Vương và những tướng giỏi của ta như Cao Lỗ, Nồi Hầu

☐ Dùng của cải, vật chất mua chuộc những tướng giỏi của ta

* Sự thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược triệu năm 179 TCN đã để lại cho chúng ta bài học gì?

☐ Không được chủ quan, mất cảnh giác trước kẻ thù

☐ Luôn giữ quan hệ hòa hảo và nhân nhượng với kẻ thù để tránh bị xâm lược

☐ Luôn giữ đoàn kết nội bộ và không kết giao với bất cứ nước nào

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại mục 5. Nhà nước Âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?­

Lời giải chi tiết

* Quân dân Âu Lạc đã đánh bại cuộc xâm lược của quân Triệu vào thời gian

☒ Năm 207 TCN

* Sau thất bại trong cuộc tấn công xâm lược nước Âu Lạc, quân Triệu đã dùng thủ đoạn gì để chuẩn bị xâm lược nước ta lần nữa?

☒ Vờ xin hòa và dùng mưu kế chia rẽ nội bộ nước Âu Lạc

* Sự thất bại của An Dương Vương trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược triệu năm 179 TCN đã để lại cho chúng ta bài học

☒ Không được chủ quan, mất cảnh giác trước kẻ thù

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Lịch sử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button