Hóa học

Bài 2 trang 27 SGK Hoá học 10

Đề bài

Cấu hình electron nguyên tử nào sau đây của lưu huỳnh (Z = 16) là

A. 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5.           

B. 1 s2 2s1 2p6 3s2 3p6.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4.           

D. 1 s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Chọn đáp án đúng.

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Cấu hình e của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4

Đáp án C

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button