Môn toán

Bài 2 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Viết các phép chia sau dưới dạng phân số:

\(\eqalign{  & a)4:15  \cr  & b) – 8:20  \cr  & c)7:\left( { – 12} \right)  \cr  & d) – 112:\left( { – 123} \right)  \cr  & e)x:5\left( {x \in {\rm Z}} \right)  \cr  & f)y:x\left( {x;y \in {\rm Z};x \ne 0} \right). \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) 4 : 15 được viết là: \(\dfrac{4}{{15}}.\)

b) -8 : 20 được viết là: \(\dfrac{{ – 8}}{{20}}.\)

c) 7 : (-12) được viết là: \(\dfrac{7}{{ – 12}}.\)

d) -112 : (-123) được viết là: \(\dfrac{{ – 112}}{{ – 123}}.\)

e) x : 5 được viết là: \(\dfrac{x}{5}\,\,\,(x \in Z).\)

f) y : x được viết là: \(\dfrac{y}{x}\,\,(x;y \in Z;x \ne 0).\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button