Môn toán

Bài 2 trang 165 SGK Toán 5

Đề bài

Tính: 

a) 2,5% + 10,34% ;

b) 56,9% – 34,25% ;

c) 100% – 23% – 47,5%.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Áp dụng các công thức:

    A% + B% = (A + B)%

    A%  B% = (A  B)% 

Lời giải chi tiết

a) 2,5% + 10,34%  = 12,84% ;

b) 56,9% – 34,25% = 22,65% ;

c) 100% – 23% – 47,5% = 77% – 47,5% = 29,5%.

>> Xem đầy đủ lời giải bài 1, 2, 3, 4 trang 165 SGK Toán 5: Tại đây

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button