Vật lý

Bài 2 trang 163 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao

Đề bài

Một ô tô tăng tốc trong hai trường hợp: từ 10km/h lên 20km/h và từ 50km/h lên 60km/h trong cùng một khoảng thời gian như nhau. Nếu bỏ qua ma sát, hãy so sánh xem lực tác dụng và công do lực thực hiện trong hai trường hợp có bằng nhau không? Tại sao?

Lời giải chi tiết

\( * \Delta {v_1} = \Delta {v_2};\Delta {t_1} = \Delta {t_2};\) m không đổi nên

\(\eqalign{  & {{m\Delta {v_1}} \over {\Delta {t_1}}} = {F_1} = {F_2} = {{m\Delta {v_2}} \over {\Delta {t_2}}}  \cr  &  * \left. \matrix{  {A_1} = {m \over 2}\left[ {{{\left( {{{20} \over {3,6}}} \right)}^2} – {{\left( {{{10} \over {3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 11,6m(J) \hfill \cr  {A_2} = {m \over 2}\left[ {{{\left( {{{60} \over {3,6}}} \right)}^2} – {{\left( {{{50} \over {3,6}}} \right)}^2}} \right] \approx 42,4m(J) \hfill \cr}  \right\} \cr&\Rightarrow {A_1} \ne {A_2} \cr} \)

Lực tác dụng trong hai trường hợp bằng nhau.

Công do lực thực hiện trong hai trường hợp khác nhau.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button