Hóa học

Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Đề bài

Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than gỗ.

B. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình.

C. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than hoạt tính.

D. Các dạng thù hình của cacbon là kim cương, than chì và than đá.

Lời giải chi tiết

Bạn đang xem bài: Bài 2 trang 131 Tài liệu Dạy – học Hoá học 9 tập 1

Các dạng hình thù của cacbon là kim cương, than chì và cacbon vô định hình

Đáp án B.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button