Môn toán

Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

Bài 2

 Đo rồi cho biết độ dài của mỗi hình vuông sau:

Bạn đang xem bài: Bài 2, 3, 4 trang 86 SGK Toán 3

b2 tr 86 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ đo độ dài của các cạnh trong hình vuông đã cho.

Lời giải chi tiết:

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(ABCD\) là \(3cm\)

+ Độ dài cạnh của hình vuông \(MNPQ\) là \(4cm\).

Bài 3

 Kẻ thêm một đoạn thẳng để được hình vuông?

b3 tr 86 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình đã cho sao cho số ô vuông của mỗi cạnh là bằng nhau và hình mới tạo thành có 4 góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Có thể kẻ thêm đoạn thẳng như sau: 

b3a tr 86 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Vẽ theo mẫu:

b4 tr 86 sach toan 3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi vẽ theo hình mẫu đã cho.

Lời giải chi tiết:

Học sinh tự vẽ hình theo mẫu đã cho.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button