Tự nhiên và Xã hội

Bài 19 Cơ quan vận động trang 56, 57, 58 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1

Điền số vào chỗ (…) sao cho tên gọi phù hợp với vị trí của mỗi xương hoặc khớp xương trong hình (theo mẫu).

QdyIQCVSngXTv 4zM7Vu0 Fcb7N DrEOBRLDaAlELMAhzf VQoqCfRrJucyUgrWsVK0vKaCahMgaJx phlizGf1DxANm99ULwPGOEa0iH4E 6bOiHT5fseUgn6EYFqdDp6b04h3U Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 56 hinh 1 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Viết tên cơ vào chỗ (…) sao cho phù hợp với vị trí trong hình (theo mẫu).

gkj2TJGaMQMuefWRdkFijhDEYDoyq086uCvJmBH6n tfryH6Ln0m5XPzMaClKEZeJAAEZcP OcIOrFvDSBQoVeM4MRtUHhi6sjali1A0PKOb0HAwVEVF8gp5jqmkK Mz1Y8EBsvj Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 57 hinh 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Nhờ có cơ quan vận động, chúng ta có thể làm được những việc gì? Quan sát hình và viết những chữ cái vào ô chữ để trả lời cho câu hỏi trên.

7zUMhbovyvU X3jk06VYjOVb0x9EBnXx 20JuqckOWvbjJZh3rKpAkA77TWW9KU1T 4q V4nzNvwc70bcbph3u0Ks bbAthbms2wXS rQ dIdElgrQIOOeL7NdWg3Y4lQ6eYd6bu Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 57 hinh 3 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Tô màu đỏ cho các cơ có trong hình sau. Khi chúng ta co và duỗi tay, cơ thay đổi như thế nào? Viết vào chỗ (…) câu trả lời của em.

WaVzDGeNy72 Trường THPT Thu Xà

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


Lời giải chi tiết:

Em hãy tô màu đỏ vào phần cơ bắp màu trắng đề hoàn thiên bức tranh nhé!

Câu trả lời của em:

Khi duỗi tay, các cơ mềm.

Khi co tay lại, các cơ săn chắc lại, phồng to lên.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button