Hóa học

Bài 19.9 Trang 24 SBT Hóa học 9

Đề bài

Cho 7,2 gam một oxit sắt tác dụng với dung dịch axit HCl có dư. Sau phản ứng thu được 12,7 gam một muối khan. Tìm công thức oxit sắt đó.

Bạn đang xem bài: Bài 19.9 Trang 24 SBT Hóa học 9

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Đặt công thức tổng quát của oxit sắt, viết và biện luận theo phương trình hóa học. 

Lời giải chi tiết

FexOy + 2yHCl  ——-> xFeCl2y/x + yH2O

1 mol                               x mol

Theo phương trình :

(56x + 16y) gam cho (56x + 71y) gam muối

Theo đề bài:                 

    7,2 gam                    12,7 gam

Giải ra, ta có : \(\dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{1}\)

Công thức oxit sắt là FeO.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button