Hóa học

Bài 19.6 trang 27 SBT hóa học 8

Đề bài

Phải lấy bao nhiêu gam của mỗi chất khí sau để chúng cùng có thể tích khí là 5,6 lít ở đktc ?

a) CO2 ; b) CH4 ; c) O2 ; d) N2 ; e) Cl2.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+) Áp dụng công thức V= 22,4 x n => số mol của mỗi chất.

+) Áp dụng công thức m = M x n => khối lượng của mỗi chất.

Lời giải chi tiết

Biết 5,6 lít khí ở đktc có số mol là \(n = \dfrac{{5,6}}{{22,4}} = 0,25\,\,(mol)\). Để có thể tích các khí bằng nhau là 5,6 lít (đktc), ta phải lấy 0,25 mol của mỗi chất khí. Chúng có khối lượng là:

– \({m_{C{O_2}}} = 0,25 \times 44 = 11(g)\)

– \({m_{C{H_4}}} = 0,25 \times 16 = 4(g)\)

– \({m_{{O_2}}} = 0,25 \times 32 = 8(g)\)

– \({m_{{N_2}}} = 0,25 \times 28 = 7(g)\)

– \({m_{C{l_2}}} = 0,25 \times 71 = 17,75(g)\) 

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button