Hóa học

Bài 19.5 trang 27 SBT hóa học 8

Đề bài

Hãy tìm khối lượng của những đơn chất và hợp chất sau : CO2, H2O, N2, O2, H2, NaCl để cùng có số phân tử bằng nhau là 0,6.1023.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa 6 x 1023 phân tử (hoặc nguyên tử).

Áp dụng công thức m= M x n 

Lời giải chi tiết

Một mol chất (đơn chất hay hợp chất) là lượng chất có chứa 6 x 1023 phân tử (hoặc nguyên tử). Theo đề bài thì 0,6 x 1023 phân tử các chất là số phân tử có trong 0,1 mol chất. Vậy khối lượng các chất sẽ là :

– \({m_{C{O_2}}} = 0,1 \times 44 = 4,4(g)\)

– \({m_{{H_2}O}} = 0,1 \times 18 = 1,8(g)\)

– \({m_{{N_2}}} = 0,1 \times 28 = 2,8(g)\)

– \({m_{{O_2}}} = 0,1 \times 32 = 3,2(g)\)

– \({m_{{H_2}}} = 0,1 \times 2 = 0,2(g)\)

– \({m_{NaCl}} = 0,1 \times 58,5 = 5,85(g)\)

 THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button