Hóa học

Bài 19.12 Trang 25 SBT Hóa học 9

Đề bài

Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau :

Bạn đang xem bài: Bài 19.12 Trang 25 SBT Hóa học 9

bai1912hh9 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem tính chất hóa học của Fe và hợp chất của sắt.

Lời giải chi tiết

\((1)F{e_2}{O_3} + 6HCl \to 2FeC{l_3} + 3{H_2}O\)

\((2)F{e_2}{O_3} + 3{H_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2Fe + 3{H_2}O\)

\((3)2Fe + 3C{l_2}\buildrel {{t^o}} \over\longrightarrow 2FeC{l_3}\)

\((4)Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button