Môn toán

Bài 18 trang 69 SBT toán 6 tập 1

Đề bài

a) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:

Bạn đang xem bài: Bài 18 trang 69 SBT toán 6 tập 1

                   \(5; -15; 8; 3; -1; 0\)

b) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:

                 \(-97; 10; 0; 4; -9; 2000\) 

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Nhận xét:

Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số \(0\).

Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a) Các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần là: \(-15; -1; 0; 3; 5; 8\)                        

b) Các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần: \(2000; 10; 4; 0; -9; -97\).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button