Tự nhiên và Xã hội

Bài 18 Ôn tập chủ đề Thực vật và động vật trang 53, 54, 55 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1

Quan sát hình và nối (theo mẫu).

9MA FUDvbPNlGgd3JzOBlvfE9r7Kn87BqeN82 8n8Td4yY4K71ywhFcffk JbNRGThnDTmfG4lebwIvu6Bd bOwzFQ Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 53 cau 1 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Viết tên các loài thực vật, động vật phù hợp vào chỗ (…) để hoàn thành sơ đồ sau.

8g jbGd AdCZJzDeDXmrQoyo7IYXXyqmLCVdchDQc7 pQZ5d0XIMw LbnH1heWMwINAFu4uaMY7G05srHiPD41Ou85AP3tpGrlZGw r4tNXA1DOYCfgU 5O0fpQwBJKLCgncV2yS Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 54 hinh 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Tìm và tô màu đường đi để giúp bạn An đến được Thảo Cầm Viên bằng cách đi theo các con vật sống dưới nước.

90GzZ5klpDoDErrJr jxzBGMl4u7eWDhFDpUGSn0WvQFpEKgF0XDDB r7FZHfC4NBaSDuxj ZTvDsnj9it udXMg0Thvgir0xBniexCk6kEa2XGfM1z8FaMlGxo4gjpR Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 54 hinh 3 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Điền số từ 1 đến 4 vào chỗ trống ở hình chỉ thứ tự của một câu chuyện. Đặt tên cho câu chuyện và viết vào chỗ (…) điều em học được từ câu chuyện này.

8o4yhAkRSIPbB8D 81 hkje2pPS62kgasYikizFuVDyWq6KQlI1NXGxZgJt0JBGwPEXAbZcXtoEI2 N0pz8YEDMRMeiBfJxfo4zawR1S6sSairlTDVH6 SzezF3GHO3r aA1y6BA Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 55 cau 4 Trường THPT Thu Xà

Bài học em học được là: Chúng ta phải biết bảo vệ thực vật, động vật, cũng như phải biết bảo vệ môi trường sống của chúng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button