Môn toán

Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Biết rằng để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút còn một mình vòi B chỉ mất 2 giờ 15 phút. Hỏi cả hai vòi cùng chảy vào bể đó thì sau bao lâu bể sẽ đầy? 

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 175 trang 67 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

+ Tính lượng nước vòi 1 chảy được trong 1 giờ

+ Tính lượng nước vòi 2 chảy được trong 1 giờ

+ Tính lượng nước 2 vòi chảy được trong 1 giờ

Từ đó suy ra thời gian mà 2 vòi cùng chảy đến khi đầy bể

Lời giải chi tiết

Đổi 4 giờ 30 phút = \( \displaystyle {9 \over 2}\) giờ, 2 giờ 15 phút \(= \displaystyle {9 \over 4}\) giờ.

Vì để chảy được nửa bể, một mình vòi A phải mất 4 giờ 30 phút tức là  \( \displaystyle {9 \over 2}\) giờ nên mỗi giờ vòi A chảy vào được \( \displaystyle {1 \over 2}:{9 \over 2} = {1 \over 9}\) (bể).

Tương tự: Mỗi giờ vòi B chảy vào được: \( \displaystyle {1 \over 2}:{9 \over 4} = {2 \over 9}\) (bể).

Suy ra mỗi giờ, cả hai vòi chảy được \( \displaystyle {1 \over 9} + {2 \over 9} = {1 \over 3}\) (bể).

Vậy để đầy bể thì cả hai vòi cùng chảy vào trong \( \displaystyle 1:{1 \over 3} = 3\) (giờ).

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button