Vật lý

Bài 17 trang 51 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Mắt nhìn hai vật \({A_1}{B_1}\) và \({A_2}{B_2}\) ở xa, gần khác nhau nhưng do chiều cao ảnh của chúng trên màng lưới bằng nhau (hình H27.48) nên mắt nhìn thấy hai vật đỡ có chiều cao như nhau (hình minh họa H27.49). Cho biết vật \({A_2}{B_2}\) có chiều cao \({A_2}{B_2} = 1,2m\) và cách mắt đoạn \(O{H_2} = 2m\) , vật \({A_1}{B_1}\) ở cách mắt đoạn \(O{H_1} = 500m\). Hỏi vật \({A_1}{B_1}\)có chiều cao là bao nhiêu ?

Related Articles

bai 17 cd27 Trường THPT Thu Xà

Lời giải chi tiết

Xét hai tam giác đồng dạng: \(\Delta {A_1}{B_1}O \sim \Delta {A_2}{B_2}O\)

Ta có:

\({{{A_2}{B_2}} \over {{A_1}{B_1}}} = {{O{H_2}} \over {O{H_1}}} \to {{1,2} \over {{A_1}{B_1}}} = {2 \over {500}}\)\( \to {A_1}{B_1} = 300\left( m \right)\)

Vậy vật \({A_1}{B_1}\) có chiều cao là 300 m.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button