Vật lý

Bài 17.4 trang 47 SBT Vật lí 8

Đề bài

Có hệ cơ học như hình 17.2. Bỏ qua ma sát, khối lượng của lò xo. Lúc đầu hệ cân bằng. Nén lò xo lại một đoạn \(l\), sau đó thả ra. Hãy mô tả chuyển động của vật \(m\) và trình bày sự chuyển hóa qua lại giữa động năng của vật và thế năng của lò xo.

Bạn đang xem bài: Bài 17.4 trang 47 SBT Vật lí 8

bai 174 trang 47 sbt vat li 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng lí thuyết về thế năng đàn hồi và động năng

Lời giải chi tiết

Gọi vị trí lúc đầu của m là vị trí cân bằng.

1656022237 134 11 Trường THPT Thu Xà 

Nén lò xo lại một đoạn \(a\), năng lượng hệ dự trữ dưới dạng thế năng. Khi vừa thả ra, cơ năng của hệ chỉ có thế năng, còn động năng bằng \(0\). Sau đó vật chuyển động nhanh dần về vị trí cân bằng. Trong giai đoạn này, lò xo bớt biến dạng, thế năng giảm, động năng tăng. Khi vật đến vị trí cân bằng, thế năng bằng \(0\), động năng cực đại. Toàn bộ thế năng chuyến hóa thành động năng.

Sau đó vật tiếp tục chuyển động theo chiều cũ làm lò xo bị biến dạng nên thế năng tăng, động năng giảm, vật chuyển động chậm dần. Đến khi vật dừng lại, động năng bằng \(0\), Toàn bộ động năng chuyển thành thế năng. Do cơ năng được bảo toàn, lúc này lò xo giãn ra một đoạn là a so với vị trí cân bằng của m.

Dao động này được tiếp diễn liên tục theo hai chiều ngược nhau. Như vậy, vật m chuyển động qua lại vị trí cân bằng trên một đoạn thẳng có chiều dài \(2a\) ( với vị trí cân bằng là trung điểm). Trong quá trình chuyển động, có sự chuyển hóa qua lại giữa động năng và thế năng nhưng cơ năng được bảo toàn.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button