Vật lý

Bài 17.2 trang 36 SBT Vật lí 7

Đề bài

Dùng mảnh vải khô để cọ xát, thì có thể làm cho vật nào dưới đây mang điện tích?

Related Articles

A. Một ống bằng gỗ  

B. Một ống bằng thép

C. Một ống bằng giấy

D. Một ống bằng nhựa

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng lí thuyết về nhiễm điệm do cọ xát

Lời giải chi tiết

Khi dùng mảnh vải khô để cọ xát vào một ống bằng nhựa thì có thể làm cho vật đó mang điện tích.

Chọn D

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button