Môn toán

Bài 169 trang 66 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền vào chỗ trống:

a) Với \(a, n ∈ N\)

\({a^n} = \underbrace {a.a.a.\,…\,.a}_{…\,\,thừa\,\,số}\) với \(…\)

Với \(a ≠ 0\) thì \(a^0= …\)

Bạn đang xem bài: Bài 169 trang 66 SGK Toán 6 tập 2

b) Với \(a, m, n ∈ N\)

\({a^m}.{a^n} =…\)

\({a^m}:{a^n} = …\) với ….. 

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số tại đây

Xem lại lý thuyết chia hai lũy thừa cùng cơ số tại đây 

Lời giải chi tiết

a) Với \(a, n ∈ N\)

\({a^n} = \underbrace {a.a.a.\,…\,.a}_{n\,\,thừa\,\,số}\) với \(n ≠ 0\)

Với \(a ≠ 0\) thì \(a^0= 1\)

b) Với \(a, m, n ∈ N\)

\({a^m}.{a^n} = {a^{m + n}}\)

\({a^m}:{a^n} = {a^{m – n}}\) với \(a≠ 0\) và \(m ≥ n\) 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button