Môn toán

Bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2

Đề bài

Điền kí hiệu (∈, ∉, ⊂, ∩) thích hợp vào ô vuông:

\(\displaystyle {{ – 3} \over 4}\, \square \, {\rm{ }}Z;\)                       \(0 \, \square \, N ;\)                       \(3,275 \, \square \, N;\) 

\(N \, \square \, Z = N; \)                     \(N \, \square \, Z.\) 

Video hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài: Bài 168 trang 66 SGK Toán 6 tập 2

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Tập hợp số nguyên Z là \(Z=\{…;-3;-2;-1;0;1;2;3;…\}\)

Tập hợp số tự nhiên \(N = \{0;1;2;3;4;…\}\) 

Lời giải chi tiết

\(\displaystyle {{ – 3} \over 4} \notin Z;\)            \(0 ∈ N;\)          \(3,275 ∉ N;\)

\(N ∩ Z = N;\)          \(N ⊂ Z.\) 

 THPT Thu Xà

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button