Môn toán

Bài 165 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Bài 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bạn đang xem bài: Bài 165 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

0 tr 101 b1 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Xem lại lí thuyết về bảng đơn vị đo thời gian đề hoàn thành bài đã cho.

Lời giải chi tiết:

0 tr 101 b1 lg Trường THPT Thu Xà

Bài 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Bạn đang xem bài: Bài 165 : Ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

0 tr 101 b2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chuyển đổi : 

1 giờ = 60 phút ;       1 phút = 60 giây ;             1 thế kỉ = 100 năm.

Lời giải chi tiết:

tr loi Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Điền dấu thích hợp (>; <; =) vào chỗ chấm :

0 tr 101 b3 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đổi các số đo thời gian về cùng một đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau. 

Lời giải chi tiết:

1655974516 759 tr loi Trường THPT Thu Xà

Bài 4

Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

Một đồng hồ bị chạy chậm 7 phút. Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút.

Hỏi đồng hồ đó đang chỉ mấy giờ ?

A. 10 giờ 58 phút

B. 11 giờ

C. 11 giờ 12 phút

D. 11 giờ 19 phút

Phương pháp giải:

Có thể quan sát đồng hồ để tìm thời gian của đồng hồ đó.

Lời giải chi tiết:

Hiện tại đang là 11 giờ 5 phút. Vì đồng hồ bị chạy chậm 7 phút nên đồng hồ đó đang chỉ 10 giờ 58 phút.

Chọn đáp án A.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button