Tự nhiên và Xã hội

Bài 16 Bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật trang 48, 49, 50 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

Câu 1

Vẽ mặt cười vào ô trống dưới hình chỉ việc em đồng tình, vẽ mặt khóc vào ô trống dưới hình chỉ việc làm em không đồng tình.

SiWpUDDmPZuBk7aASg 1LAdReQ9PGZqlvKoqOY7jJEnfdEE1zdwQ 7RWZX1X00vRv1ShN6qCO VDtsTwW3DcMHVSsakRZGHnQv70pzchYWQ1NwLB HCaIBYf8MQJS7m1 DMQyK6Q Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 49 hinh 1 Trường THPT Thu Xà

Câu 2

Nối hình ở cột A với hình phù hợp ở cột B.

9maHpY8YbJLD3cU WT lmnNVwwfsoTN4juyV1N4QxtoEvXyE6W Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 49 hinh 2 Trường THPT Thu Xà

Câu 3

Viết nội dung 3 việc mà em sẽ làm để góp phần bảo vệ môi trường sống của động vật và thực vật.

iEESk2oyRDdmGtOPyJ65Wn58YOGC5 esIwNeiKSQnaQAeEGWznshNl0VWBHD2kKZ9I3Bud7LO RNmw8HtRtoO4b VY4W3rnBlK97Gpwkw8RwNu2Waz7dA2cggZ8eP0KTpi opP1I Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

Việc làm 1: Không vứt rác thải bừa bãi.

Việc làm 2: Tham gia tuyên truyền về bảo vệ môi trường sống với mọi người.

Việc làm 3: Tham gia các buổi ngoại khóa dọn dẹp rác thải quanh nơi em sống.


Câu 4

Viết vào chỗ (…) lời khuyên của em đối với bạn Nam trong tình huống sau.

qN2ZAyjgcxTT BkAxl3qzKGMw6jTUiA82JuSkc2ZMvcGGkzkYuXszwJKOfgt0IrmD8KTybNmDOux6shnkDA4 84jhcnNFa3E0mFg1Y Trường THPT Thu Xà

Lời khuyên của em: …………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………


Lời giải chi tiết:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người, không phân biệt tuổi tác. Vì việc bảo vệ môi trường là bảo vệ cho sức khỏe của chính bản thân mình Nam nhé.


Câu 5

Bạn Nam vừa uống xong hộp sữa. Bạn không biết bỏ hộp sữa vào thùng rác nào. Em hãy giúp bạn bằng cách đánh dấu tích vào ô trống cạnh hình phù hợp với nhóm chất thải.

Trường THPT Thu Xà


Phương pháp giải:

Vỏ hộ sữa là chất thải có thể tái sử dụng.

Lời giải chi tiết:

r2bKnw3pdHh eQdWPORaFUx10RgKdaxTgmFfjZpiXJbcD27RXE7NvOeZ0 jvLGmUcyZ3DT9mij0FSdTA2GloEOrMJ vASOV6SlXGd9zV92 XH8 3YGmaicU0doCTUUFafZhC PkC Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button