Môn toán

Bài 158 : Ôn tập về biểu đồ

Bài 1

Nhìn vào biểu đồ dưới đây hãy khoanh tròn vào các chữ đặt trước câu trả lời đúng:  

Bạn đang xem bài: Bài 158 : Ôn tập về biểu đồ

0 tr 90 b1 Trường THPT Thu Xà

a) Cả 4 tổ cắt được:

A. 3 hình                      B.14 hình                                 C. 10 hình

b) Tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2:

A. 1 hình                      B. 2 hình tam giác                     C. 2 hình vuông

c) Tổ 2 cắt được:

A. Nhiều hình tam giác nhất                        B. Nhiều hình chữ nhật nhất

Phương pháp giải:

Quan sát biểu đồ để tìm số hình mà mỗi tổ cắt được, sau đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Cả bốn tổ cắt được 14 hình. Chọn đáp án B.

b) Tổ 1 cắt được 4 hình trong đó có 2 hình vuông, 2 hình chữ nhật.

    Tổ 2 cắt được 3 hình trong đó có 2 hình tam giác, 1 hình vuông.

Vậy tổ 1 cắt được nhiều hơn tổ 2 là 1 hình.

Chọn đáp án A.

c) Quan sát biểu đồ ta thấy tổ 2 cắt được nhiều hình tam giác nhất (2 hình).

Chọn đáp án A.

Bài 2

Một cửa hàng bán vải trong tháng 10 bán được 3250m, tháng 11 bán được 2500m và tháng 12 bán được 3500m vải. Hãy viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm trong biểu đồ dưới đây. 

SỐ MÉT VẢI CỬA HÀNG BÁN ĐƯỢC TRONG BA THÁNG

0 tr 91 b2 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải:

Đọc kĩ các thông tin trong đề bài rồi hoàn thành biểu đồ đã cho.

Lời giải chi tiết:

0 tr 91 b2 lg Trường THPT Thu Xà

Bài 3

Dựa vào biểu đồ dưới đây, hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ LỚP MỘT CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA BÌNH

0 tr 91 b3 Trường THPT Thu Xà

a) Số lớp Một của Trường Tiểu học Hòa Bình năm học 2012 – 2013 nhiều hơn năm học 2010 – 2011 là bao nhiêu?

b) Năm học 2013 – 2014 mỗi lớp Một có 30 học sinh. Hỏi trong năm học đó Trường Tiểu học Hòa Bình có bao nhiêu học sinh lớp Một?

c) Năm 2011 – 2012 mỗi lớp Một có 35 học sinh. Năm học đó trường đó có ít hơn năm học 2013 – 2014 bao nhiêu học sinh lớp Một?

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu đồ đã cho để trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Số lớp Một của Trường Tiểu học Hòa Bình năm học 2012 – 2013 nhiều hơn năm học 2010 – 2011 là : 1 lớp.

b) Năm học 2012 – 2013 Trường Tiểu học Hòa Bình có 6 lớp Một.

Năm học 2012 – 2013 Trường Tiểu học Hòa Bình có số học sinh lớp Một là :

                 30 × 6 = 180 (học sinh)

c) Năm học 2011 – 2012 Trường Tiểu học Hòa Bình có số học sinh lớp Một là :

                 35 × 5 = 175 (học sinh)

Năm học 2011 – 2012 trường đó có ít hơn năm học 2013 – 2014 số học sinh lớp Một là :

                 180 – 175 = 5 (học sinh)

 

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Môn toán

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button