Vật lý

Bài 15 trang 50 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Khi kiểm tra mắt, thầy Hoàng nhìn rõ được các vật cách mắt từ 25 cm ra đến rất xa, thầy Ngọc nhìn rõ vật cách mắt từ 20 cm đến 80 cm, thấy Minh nhìn rõ vật cách mắt từ 80 cm ra đếm rất xa. Cho rằng khoảng cách từ thể thuye tinh đến màng lưới của mắt các thầy là như nhau. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. Thầy Hoàng bị tật cận thị.

B. Thầy Ngọc bị tật lão thị.

C. Thầy Minh có mắt tốt.

D. Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự của thể thủy tinh của mắt thầy Minh là dài nhất, tiêu cự của thể thủy tinh của nắt thầy Ngọc là ngắn nhất.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D.

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button