Tự nhiên và Xã hội

Bài 15 Động vật sống ở đâu trang 45, 46, 47 vở bài tập tự nhiên và xã hội lớp 2 sách Chân trời sáng tạo

câu 1

Nối hình con vật với nơi sống của chúng.

31zt1o D7Ja3qykXhSpwVQC2Pq31LkvU2jelO43oUDBO3hnYd7N0nsUZjb WUJSdOBG9NoLQI3wORlRFm9pVyMXe5EVh75N00C QhrNOGoSbuehUtMw3UJql ubBAI2YNVr2LZUk Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 45 hinh 1 Trường THPT Thu Xà

câu 2

Quan sát hình và điền từ thích hợp vào chỗ (…).

fXleg 85l1fNfdUK1HwrJghF1CCw9zxu7qVw50xumrknbIlxsJnPcytFgo2Hn6Tirjf AoiegshwSQrmBrfsekguB CRYvBCZXBAoqthItbVwI7X001Dw6QS2RPYNIQss8 NCFla Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 46 hinh2 Trường THPT Thu Xà

câu 3

Viết tên các con vật có trong hình vào nhóm thích hợp.

Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 46 cau 3 Trường THPT Thu Xà

Câu 4

Tìm và khoanh vào những điểm vẽ không đúng trong mỗi hình sau.

e8jwLmcseOi6OXK0 FxH8mtl9NqmlePY5g3OMco5 MOcdORgT6KpHuxOgd08nXs sL 4Uuk1wWyQDZEbAPZ8gcU63XzCgArMcbWIaXcITWOvK0reTMFbmbNQIYDJH8EFWRcsX3HB Trường THPT Thu Xà

0xb8eZpiSi4zQu31HYxn8pXS1Qxsle1AuE Hd p2TOO6k dMRLONnjtaCs6KvKlngzEko39eu4YSjC5c0Cmh4gLsfBcpNGONLCPKtUPsXkZZbafdnBmapCjlT0gund5pROREjdpH Trường THPT Thu Xà


Lời giải chi tiết:

trang 47 hinh 4 Trường THPT Thu Xà

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button