Vật lý

Bài 14 trang 50 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Khi người lão thị đeo kính lão, phát biểu nào sau đây là sai ?

Related Articles

A. Người này vẫn có thể nhìn được những vật ở xa.

B. Kính lão có tác dụng tạo ảnh của những vật ở gần là ảnh ảo nằm xa mắt hơn vật.

C. Kính lão là loại thấu kính hội tụ

D. Mắt có thể nhìn rõ được những vật ở gần mắt.

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Đặc điểm của mắt lão:

+ Cách khắc phục: đeo thấu kính hội tụ

+ Nhìn được những vật ở xa, không nhìn được những vật ở gần

+ Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ là ảnh ảo nằm xa mắt hơn vật.

Lời giải chi tiết

Từ một số đặc điểm của mắt lão, ta thấy rằng mắt lão chỉ có thể nhìn được vật ở xa, không nhìn được những vật ở gần.

=> Đáp án D sai

=> Chọn D.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button