Vật lý

Bài 14.4 trang 39 SBT Vật lí 8

Đề bài

Một người công nhân dùng ròng rọc động để nâng một vật lên cao \(7m\) với lực kéo ở đầu dây tự do là \(160N\). Hỏi người công nhân đó đã thực hiện một công bằng bao nhiêu?

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Bạn đang xem bài: Bài 14.4 trang 39 SBT Vật lí 8

Sử dụng lí thuyết về ròng rọc động: Kéo vật lên cao bằng ròng rọc động thì lợi \(2\) lần về lực, thiệt \(2\) lần về đường đi. 

Lời giải chi tiết

Kéo vật lên cao bằng ròng rọc động thì lợi \(2\) lần về lực, thiệt \(2\) lần về đường đi. Vật nâng lên \(7m\) thì đầu dây tự do phải kéo một đoạn \(14m\).

Công do người công nhân thực hiện là:

\(A = F.s = 160 . 14 = 2240J\)

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button