Vật lý

Bài 14.3 trang 39 SBT Vật lí 8

Đề bài

Ở hình 14.1, hai quả cầu \(A\) và \(B\) đều làm bằng nhôm và có cùng đường kính, một quả rỗng và một quả đặc. Hãy cho biết quả nào rỗng và khối lượng quả nọ lớn hơn quả kia bao nhiêu lần? Giả sử rằng thanh \(AB\) có khối lượng không đáng kể.

Bạn đang xem bài: Bài 14.3 trang 39 SBT Vật lí 8

bai 143 trang 39 sbt vat li 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng lí thuyết về đòn bẩy: \(\dfrac{F_1}{F_2}=\dfrac{d_2}{d_1}\)

Lời giải chi tiết

Đòn bẩy ở trạng thái cân bằng, nghĩa là \(OA={\dfrac{3}{2}}.OB\)

Quả cầu A tác dụng lên đầu A một lực PA, quả cầu B tác dụng lên đầu B một lực PB.

Ta có điều kiện cân bằng của đòn bẩy:

\(\dfrac{P_A}{P_B}=\dfrac{OB}{OA}=\dfrac{2}{3} \Rightarrow P_A={\dfrac{2}{3}}P_B\)

Quả cầu \(B\) nặng hơn quả cầu \(A\) nên quả cầu \(A\) là rỗng.

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button