Vật lý

Bài 14.13 trang 42 SBT Vật lí 8

Đề bài

Tính lực căng của sợi dây ở hình 14.6 cho biết \(OB = 20cm, AB = 5cm\) và trọng lượng của vật là \(40N\).

Bạn đang xem bài: Bài 14.13 trang 42 SBT Vật lí 8

bai 1413 trang 42 sbt vat li 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng công thức: \(F_1.d_1=F_2.d_2\)

Lời giải chi tiết

Nhận xét: \(OB = 20cm\); \(OA = OB+AB=20+5=25cm\);

Áp dụng công thức: \(F_1.d_1=F_2.d_2\) với \(F_1=F\) và \(F_2=P\)

=> \(F.OA = P.OB \Rightarrow F = \dfrac{P.OB}{OA}\) 
\(\Rightarrow F = \dfrac{20.40}{25} = 32N\)

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button