Vật lý

Bài 14.12 trang 41 SBT Vật lí 8

Đề bài

Hình 14.5 là sơ đồ một trục kéo vật p có trọng lượng là 200N buộc vào sợi dây cuốn quanh trục \(A\) có bán kính \(R_1 = 10cm\). Lực kéo \(F\) kéo dây cuốn vào trục quay \(B\) có bán kính \(R_2 =40cm\). Tính lực kéo \(F\) và công của lực kéo khi vật \(P\) được nâng lên độ cao \(10cm\).

bai 1412 trang 41 sbt vat li 8 Trường THPT Thu Xà

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng lí thuyết về định luật về công.

Bạn đang xem bài: Bài 14.12 trang 41 SBT Vật lí 8

Sử dụng công thức tính công cơ học khi lực \(F\) làm vật dịch chuyển một quãng đường \(s\) theo hướng của lực: \(A = F.s\)

Lời giải chi tiết

Nhận xét: Dựa vào hình, nếu lực kéo \(F\) dịch chuyển một đoạn là \(s_2\) thì vòng tròn \(R_2\) đi được một cung có độ dài \(s_2\), khi đó vòng tròn \(R_1\) quay được cung có độ dài \(s_1\) và vật lên cao một đoạn là \(s_1\).

Vì \(\dfrac{s_1}{s_2}=\dfrac{R_1}{R_2}=\dfrac{40}{10}=4\)  nên lực kéo \(F\) có độ lớn là: \(F=\dfrac{P}{4}=\dfrac{200}{4}=50N\)

Công của lực kéo \(F\) bằng công của trọng lực nên công của lực kéo \(F\) khi nâng vật lên cao \(10cm\) là: \(A = P.h = 200.0,1 = 20J\)

 

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button