Vật lý

Bài 14.10 trang 41 SBT Vật lí 10

Đề bài

Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng?

A. Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công

Bạn đang xem bài: Bài 14.10 trang 41 SBT Vật lí 10

B. Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực

C. Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi

D. Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Sử dụng định luật về công.

Lời giải chi tiết

A – đúng: Các máy cơ đơn giản không cho lợi về công

B – sai vì: Các máy cơ đơn giản có thể cho lợi về lực hoặc lợi về đường đi

C – sai vì: Các máy cơ đơn giản có thể lợi về đường đi

D – sai vì: Các máy cơ đơn giản cho lợi về lực thì thiệt về đường đi và ngược lại

Chọn A

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Vật lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button