Vật lý

Bài 13 trang 50 Tài liệu Dạy – Học Vật lí 9 tập 2

Đề bài

Khi người cận thị đeo kính cận, phát biểu nào sau đây sai ?

Related Articles

A. Người này có thể nhìn rõ vật ở xa.

B. Kính cận có tác dụng tạo ảnh của vật quan sát là ảnh ảo ở gần mắt nhất.

C. Người cận thị thường phải chọn kính cận có tiêu cự bằng khoảng cực viễn của mắt.

D. Mắt có thể nhìn rõ được vật ở điểm cực cận của mắt.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án D

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button