Môn toán

Bài 13 trang 19 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 2

Đề bài

Cho các phân số sau :

\({4 \over 6};{7 \over {12}};{8 \over {12}};{{ – 6} \over { – 9}};{5 \over {18}};{{ – 2} \over 7};{{34} \over {51}};{{ – 8} \over {12}};{{34} \over { – 51}}.\)

Hãy tìm những phân số bằng với phân số \({2 \over 3}\).

Lời giải chi tiết

Trong các phân số: \({4 \over 6};{7 \over {12}};{8 \over {12}};{{ – 6} \over { – 9}};{5 \over {18}};{{ – 2} \over 7};{{34} \over {51}};{{ – 8} \over {12}};{{34} \over { – 51}}.\)

Các phân số bằng với phân số \({2 \over 3}\)  là \({4 \over 6};{8 \over {12}};{{ – 6} \over { – 9}};{{34} \over {51}}.\)

THPT Thu Xà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button