Hóa học

Bài 13.23 trang 34 SBT Hóa học 10

Đề bài

Trong số các chất sau đây :

Cl2, CaO, CsF,H2O, HCl, chất nào có liên kết ion, chất nào có liên kết cộng hoá trị ?

Bạn đang xem bài: Bài 13.23 trang 34 SBT Hóa học 10

Phương pháp giải – Xem chi tiếtAsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC Trường THPT Thu Xà

Xem lại lý thuyết liên kết cộng hóa trị. Tại đây 

Lời giải chi tiết

Chất có liên kết ion : CaO, CsF.

Chất có liên kết cộng hoá trị :Cl2,H2O, HCl

THPT Thu Xà

Trích nguồn: THPT Thu Xà
Danh mục: Hóa học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button